Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
  
Cập nhật:01/11/2019 2:49:52 CH
Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với 30 thủ tục hành chính thuộc 6 lĩnh vực: Lĩnh vực xúc tiến thương mại, Lĩnh vực dịch vụ thương mại, Lĩnh vực lưu thông hàng hóa, Lĩnh vực kinh doanh khí, Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, Lĩnh vực lưu thông hàng hóa.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TOÀN BỘ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ

THUỘC THẨM QUYỀN SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2777 /QĐ-UBND ngày 31/10/ 2019

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)  


STT

Tên TTHC

Ghi chú

I.

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

 

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

3

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

4

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

II.

Lĩnh vực dịch vụ thương mại

 

5

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

6

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

 

III.

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

 

7

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

8

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

10

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

12

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

14

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

IV.

Lĩnh vực kinh doanh khí

 

15

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

17

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

18

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tin vn tải

 

19

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tin vn tải

 

20

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tin vn tải

 

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tin vn tải

 

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tin vn tải

 

26

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tin vn tải

 

V.

Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp

 

27

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàntiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

 

28

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàntiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

 

VI.

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa

 

29

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

30

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ