Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017
Cập nhật:14/03/2018 11:28:47 SA
Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017.
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến 31/12/2017 (có Danh mục kèm theo), bao gồm:
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ