Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cập nhật:06/11/2018 10:32:46 SA
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018;
Ngày 06/11/2018, Sở Công Thương đã ban hành Quyế định số 1929/QĐ-SCT Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở;

Theo đó, Sở Công Thương xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho việc thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ gồm: Sổ tay chất lượng, các quy trình hệ thống và 83 quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 550/QĐ-SCT ngày 02 tháng 06 năm 2015 của Sở Công Thương về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ