Chủ Nhật, 24-03-2019

Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin chỉ đạo điều hành
Công bố TTHC Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật:26/12/2015 2:36:00 CH
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          1. Công bố kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND có 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 

(1) Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

(2) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại;

(3) Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.

2. Công bố kèm theo Quyết định số 2919/QĐ-UBND có 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước:

(1) Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

(2) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

(3) Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh;

(4) Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;

(5) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;

(6) Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm dưới đây.

SCT-VP-C
 Bản in]

Liên kết công vụ