Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Cập nhật:20/02/2019 2:52:55 CH
Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

          Theo đó, Quyết định ban hành danh mục gồm 123 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực gồm Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (6 thủ tục); Lĩnh vực Dịch vụ thương mại (2 thủ tục); Lĩnh vực Thương mại quốc tế (21 thủ tục); Lĩnh vực Điện lực (13 thủ tục); Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục); Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp(6 thủ tục); Lĩnh vực Hóa chất (7 thủ tục); Lĩnh vực An toàn thực phẩm (3 thủ tục); Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (2 thủ tục); Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (26 thủ tục); Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (5 thủ tục); Lĩnh vực Kinh doanh khí (24 thủ tục); Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (6 thủ tục); Lĩnh vực Khoa học và công nghệ (1 thủ tục);

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Xem thêm thông tin chi tiết về Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 4/02/2019:

- Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 14/02/2019

- Phụ lục danh mục TTHC kèm theo QĐ 396/QĐ-UBND

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ