Chủ Nhật, 24-03-2019

Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Công bố Hợp quy SP Dệt may
Công bố hợp quy sản phẩm Dệt may
Cập nhật:20/02/2019 4:32:00 CH

STT

Tên doanh nghiệp

Tên sản phẩm

Số hiệu quy chuẩn

Loại hình đánh giá (Bên thứ 1(Tên tổ chức/Cá nhân)/Bên thứ 3(Tên tổ chức chứng nhận))

Số công bố hợp quy (X/Y/Z)

1

Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)

Sản phẩm dệt may (Chi tiết theo Danh mục sản phẩm chứng nhận đính kèm)

 

QCVN 01:2017/BCT

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

3300483674/BKK-DAN-1812-019/0401312278

2

Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)

Sản phẩm dệt may (Chi tiết theo Danh mục sản phẩm chứng nhận đính kèm)

 

QCVN 01:2017/BCT

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

3300483674/BKK-DAN-1812-020/0401312278

3

Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)

Sản phẩm dệt may (Chi tiết theo Danh mục sản phẩm chứng nhận đính kèm)

 

QCVN 01:2017/BCT

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

3300483674/BKK-DAN-1812-021/0401312278

4

Công ty TNHH LAGUNA (Việt Nam)

Sản phẩm dệt may (Chi tiết theo Danh mục sản phẩm chứng nhận đính kèm)

 

QCVN 01:2017/BCT

Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert

3300483674/BKK-DAN-1812-022/0401312278


THCUONG
SCT-QLCN
 Bản in]
     

Liên kết công vụ