Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin chỉ đạo điều hành
Công bố thủ tục hành chính Lĩnh vực Thương mại (quản lý hoạt động bán hàng đa cấp)
Cập nhật:03/02/2016 9:18:00 SA
Ngày15/01/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, theo Quyết định này có 2 TTHC mới ban hành, 5 TTHC bị bãi bỏ, hủy bỏ

         I. Thủ tục hành chính mới ban hành:

1. Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp;

2. Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp.

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ:

1. Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

2. Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

3. Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất;

4. Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát;

5. Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

SCT-VP-C
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ