Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc
Cập nhật:25/09/2018 4:52:49 CH
Thực hiện chương trình công tác năm 2018; Nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, sáng ngày 22/9/2018 Công đoàn ngành Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn cho gần 100 cán bộ là Ủy viên Ban chấp hành các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội nghị tập huấn được tổ chức với mong muốn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở mới được kiện toàn sau đại hội nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hình hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hòa- Phó Chủ tịch Công đoàn ngành nhấn mạnh cán bộ công đoàn cơ sở là lực lượng nòng cốt đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần bảo đảm quan hệ lao động ngày càng hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn tại công đoàn cơ sở vững mạnh thì tổ chức Công đoàn mới phát triển bền vững, vì vậy việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở là cần thiết.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Uỷ viên  Ban Thường vụ,  Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp trao đổi ba chuyên đề chính: Công tác tổ chức của công đoàn cơ sở; Đổi mới nội dung, phương thức phát triển đoàn viên,thành lập CĐCS; Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.Đây là những kiến thức, thông tin cần thiết đối với cán bộ công đoàn cơ sở nhằm nâng cao trình độ, năng lực hoạt động của công đoàn cơ sở trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới./.

TNCHI
CĐN
 Bản in]

Liên kết công vụ