Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật:09/05/2017 5:08:47 CH
Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã nộp hồ sơ xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017. Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để Công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 24 tháng 4 năm 2017 Bộ Công Thương đã có Công văn số 3497/BCT-QLCT về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, trong đó có đề cập nội dung về việc tiếp nhận khiếu nại, hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.

Vừa qua, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã nộp hồ sơ xin chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 26/4/2017. Bộ Công Thương đã tiến hành quy trình chấm dứt hoạt động để Công ty giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhằm cung cấp thông tin và tăng cường công tác quản lý về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Công Thương thông báo các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các địa phương để công khai rộng rãi thông tin, hướng dẫn người tham gia bán hàng đa cấp và phối hợp quản lý giám sát.

Trường hợp có khiếu nại, khiếu kiện của người tham gia bán hàng đa cấp về việc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và các địa phương tổng hợp và gửi về Sở Công Thương để lập phương án, hướng dẫn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

(đính kèm danh sách chi nhánh của Công ty).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách Chi nhánh của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy ()
NTTHang
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ