Đại hội Chi bộ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng nhiệm kỳ 2013-2015
Cập nhật:18/11/2013 2:05:49 CH

 Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 17/7/2013 của Đảng uỷ Sở Công Thương về đại hội các chi bộ giữa nhiệm kỳ 2013-2015. Ngày 15/11/2013, Chi bộ Trung tâm Tiết kiệm năng lượng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 nhằm tổng kết đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013, tìm ra nguyên nhân, đúc rút kinh nghiệm về những việc đã làm được, chưa được, những yếu kém trong thời gian qua; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013, đồng thời rà soát, xác định phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ tới và bầu Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015.

             Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Tự Dũng – Phó giám đốc Sở, Phó bí thư Đảng ủy Sở Công Thương và các đồng chí trong Đảng ủy, Bí thư các chi bộ, các tổ chức đoàn thể , văn phòng Sở Công Thương.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị của chi bộ và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2015. Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu đồng chí Lê Thanh Tâm, Đảng Ủy viên – Giám đốc Trung Tâm làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới. Chi bộ Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng hiện có 03 Đảng viên.

Nhiệm kỳ năm 2013-2015, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Chi bộ tập trung lãnh đạo Trung tâm Tư vấn công nghiệp & Tiết kiệm Năng lượng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong các lĩnh vực, tìm kiếm mở rộng thị trường, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên chức. Chỉ đạo tập trung trong 03 lĩnh vực chính:

1. Tư vấn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải Carbon thấp, nâng cao hiệu quả phát triển bền vững, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

2. Tư vấn chuyển giao công nghệ xanh- Ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

3. Tư vấn phát triển Công nghiệp – Thương Mại.

SCT-TT TVCN & TKNL

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ