Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2013
Cập nhật:02/03/2010 2:05:49 CH

Ngày 26/02, Công đoàn Sở Công Thương đã tổ chức đại hội lần thứ I – nhiệm kỳ 2010 – 2013. Tham dự đại hội có đại diện Công đoàn Ngành Công Thương, lãnh đạo Sở cùng toàn thể CBCCVC cơ quan Sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn cơ quan Sở Công Thương được thành lập trên cơ sở hợp nhất công đoàn văn phòng Sở Công nghiệp và công đoàn văn phòng Sở Thương mại theo Quyết định số 103/QĐ-SCT ngày 15/9/2008 của Công đoàn ngành Công Thương Thừa Thiên Huế. Tổng số đoàn viên Công đoàn là 61 đồng chí, trong đó có 20 nữ (chiếm 32,8%), 30 Đảng viên (chiếm 49,2%). Nhiệm kỳ 2008-2010 vừa qua, được sự chỉ đạo của cấp ủy, Công đoàn Ngành Công Thương, sự quan tâm, phối hợp của Chính quyền cùng với sự nổ lực của các đoàn viên Công đoàn, Công đoàn cơ quan Sở Công Thương đã có những bước phát triển mới với những thành tích và hạn chế nhất định.

Về hoạt động của ngành, từ năm 2008 đến nay, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại luôn đạt mức tăng trưởng khá. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã hình thành một số ngành và cơ sở công nghiệp mũi nhọn có sản phẩm sản xuất và tiêu thụ khá như xi măng, sợi, biaxaay dựng mới và đầu tư mở rộng một số nhà máy có công nghệ tiên tiến như nâng công suất Công ty Bia Huế lên 160 triệu lít/năm, đầu tư dây chuyền 5 nâng công suất nhà máy xi măng Luksvaxi lên 3,5 triệu tấn/năm…Hoạt động thương mại có nhiều chuyển biến tích cực, thị trường nội địa sôi động hơn, hàng hóa phong phú đa dạng, triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa với các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần tăng nhanh tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn 2008-2009 tăng bình quân 30%/năm, kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt 145,739 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 112,51 triệu USD.

Ngoài ra, nhiều chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước được ban hành giúp cho Công đoàn cơ quan Sở Công Thương có nhiều thuận lơi, bộ máy tổ chức của cơ quan Văn phòng Sở được kiện toàn và tương đối ổn định để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Các hoạt động do Công đoàn triển khai như công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ CBCC-LĐ;công tác tham gia quản lý, tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng trong CBCC-LĐ, tham gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cho CBCC lao động, tổ chức các hoạt động xã hội và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh đều được toàn thể đoàn viên trong cơ quan tham gia hưởng ứng tích cực và đã đạt được những kết quả nhất định.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi thì công đoàn cơ quan Sở còn gặp một số khó khăn và hạn chế như sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với một số ngành khác; tiền lương CBCC vẫn còn thấp so với mặt bằng chung; công tác tuyên truyền giáo dục của Công đoàn còn lúng túng, hình thức tổ chức chưa thực sự sinh động, tổ chức phong trào thi đua trong CBCC lao động chưa rõ nét, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn còn chậm…

Để khắc phục hạn chế và đạt được những kết quả tốt hơn, đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2013. Trong đó, về hoạt động của ngành Công Thương, hàng năm giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 21%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 30 – 35%; với các nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai các quy hoạch ngành Điện, cụm TTCN và làng nghề, quy hoạch Cn-TTCN trên địa bàn, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, quy hoạch thương mại, đề án khôi phục và phát triển làng nghề, đẩy mạnh chương trình khuyến công, thực hiện chương trình cải cách hành chính…Đối với Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ chủ yếu gồm chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCC và tổ chức hoạt động xã hội của Công đoàn; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa; tổ chức các phong trào hành động cách mạng thi đua lao động giỏi, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh…

Nhiệm kỳ 2008-2010 đã qua với những đóng góp nhất định của hoạt động Công đoàn cơ quan Sở Công Thương trong việc hoàn thành các mục tiêu của ngành, ổn định chính trị tư tưởng và tạo khối đoàn kết trong đơn vị. Công đoàn cơ quan Sở nhiệm kỳ 2010-2013 dưới sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, Công đoàn cấp trên và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành trong nhiệm kỳ mới.

 Bản in]

Liên kết công vụ