Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2022
  
Cập nhật:29/08/2019 8:50:59 SA
Ngày 28/8/2019, tại Trường Nghiệp vụ Thuế - Phân hiệu tại Huế, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã diễn ra với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đánh dấu bước phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời là diễn đàn để tuổi trẻ toàn Khối nêu cao tinh thần đoàn kết, thể hiện khát vọng cống hiến, ý tưởng đổi mới, sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn Khối giai đoạn lâm thời; Đề án Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Theo đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 29 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đoàn Khối gồm 09 đồng chí. Tại Đại hội lần này, có 04 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối giai đoạn lâm thời không tham gia Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

NNHUY-TTra
Đoàn Thanh Niên
 Bản in]

Liên kết công vụ