Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên.
Cập nhật:28/08/2013 2:05:49 CH

    

                Ngày 19/8/2013, Đảng ủy Chi cục QLTT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Chi cục và xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Chi cục sau việc học tập Nghị  quyết Trung ương 7.

            Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền- UVTV tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đ/c Nguyễn Hữu Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã về thăm và triển khai Nghị quyết.

            Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được giới thiệu nội dung 02 Nghị quyết và 03 kết luận quan trọng đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) thông qua như: Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ mội trường.Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hề thống chính trị từ TW đến cơ sơ; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và điịnh hướng cải cách đến năm 2020.

            Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường yêu cầu cán bộ, đảng viên của Chi cục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

                                                                      Thường trực Đảng ủy

                                                                                Đắc Hoan

 Bản in]

Liên kết công vụ