Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCHTW Đảng(Khóa XI)
Cập nhật:23/04/2015 2:05:49 CH

   

                Thực hiện kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 25/3/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức quán triệt và t thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng (Khóa XI), ngày 17/4/2015, Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng đến toàn thể Đảng viên, CBCC trong toàn Chi cục.

Đảng ủy Chi cục Quản lý thị trường đã mời đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền – UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết TW mười  (Khóa XI).

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý thị trường được đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;  Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác…

Thông qua các nội dung này, Đảng ủy Chi Cục Quản lý thị trường đã yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức của Chi cục cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện được thảo luận và định hướng tại Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), qua đó liên hệ thực tiễn và vận dụng một cách sáng tạo vào lĩnh vực công tác, góp phần đưa nhanh Nghị quyết hội nghị lần thứ mười của Đảng vào cuộc sống.

SCT-QLTT 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ