Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)
Cập nhật:23/04/2015 2:05:49 CH

   

        Thực hiện kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 25/3/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức quán triệt và tthực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW Đảng (Khóa XI),  chiều ngày 8/4/2015, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI) cho cán bộ, đảng viên cơ quan.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Công Tuyên nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo triển khai một số nội dung chính có liên quan đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10.

Trong đó, tập trung làm rõ về dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020; dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng; đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác...

Thông qua các nội dung này, Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức của Sở cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm trong các văn kiện được thảo luận và định hướng tại Hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), qua đó liên hệ thực tiễn và vận dụng một cách sáng tạo vào lĩnh vực công tác, góp phần đưa nhanh Nghị quyết hội nghị lần thứ mười của Đảng vào cuộc sống.

SCT-KCXT-T

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ