Đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  
Cập nhật:06/08/2020 3:48:41 CH
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid - 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành tại Quyết định số 127/QĐ-BCĐ ngày 30/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế.

Thực hiện đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp theo Biểu mẫu đánh giá đính kèm gửi về Sở Công Thương - Địa chỉ: Số 02 Tốn Đức Thắng, Thành phố Huế) trước ngày 10/08/2020 (đồng thời gửi kèm file điện tử qua email: thcuong.sct@thuathienhue.gov.vn).      

Đề nghị các doanh nghiệp đánh giá trung thực, khách quan. Trong thời gian tới, Sở Công Thương phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan sẽ kiểm tra tình hình thực hiện tại các doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phù hợp đối với công tác phòng chống dịch covid-19 theo quy định.

Các nội dung file đính kèm tại đây. 

NVQUY
SCT-QLCN
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ