Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin chỉ đạo điều hành
Danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Công Thương
Cập nhật:01/10/2015 3:20:00 CH
Ngày 23/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Công Thương.
Theo quyết định, 78 TTHC thực hiện chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương, bao gồm: 76 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa; 02 TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Công Thương.

      Để tìm hiểu thông tin chi tiết, xin vui lòng xem file đính kèm.

SCT-VP-C
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ