Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 114-KH-UBND/TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:08/07/2019 3:20:32 CH
Thực hiện Công văn số 4263/UBND-CT ngày 29/06/2019 của UBND tỉnh Sở Công Thương nhận được Công văn số 2410/UBND-CT ngày 24/04/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/1/209 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy đến sở ngành và các cấp chính quyền để thực hiện hiệu quả, thiết thực. Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 114-KH-UBND/TU ngày 10/06/2019 của Tỉnh ủy.  Nội dung dự thảo tại đây

Để có cơ sở hoàn thiện Kế hoạch trên để báo cáo UBND tỉnh, Sở Công Thương đề nghị quý đơn vị, cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 12/07/2019; địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế; Email: qltm.sct@thuathienhue.gov.vn.

 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ