Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản các tỉnh Bắc Giang, Bấc Kạn, Hải Dương
  
Cập nhật:07/06/2021 10:54:41 SA

Ngày 04/6/2021 Sở Công Thương Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 1177/SCT-TM gửi các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh về việc kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Hải Dương đăng gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản của các tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Hải Dương mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác liên kết tiêu thụ các sản phẩm nông sản (vải thiều, bí xanh, dứa,…). Sở Công Thương Thừa Thiên Huế thông tin đến các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh xem xét nhu cầu thực tế cửa đơn vị mình để liên hệ, ký kết hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm nông sản của các tỉnh bạn.

Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong sự quan tâm, hợp tác tham gia của các các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản các tỉnh Bắc Giang, Bấc Kạn, Hải Dương ()
PTTKIEU
SCT-QLTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ