Hoạt động của chi đoàn Sở Công Thương hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”
  
Cập nhật:15/06/2019 10:55:12 SA
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, hoạt động Tháng thanh niên năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên trong hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Vừa qua, Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2019 với các hình thức như tổng vệ sinh, trồng cây cảnh tại khuôn viên Sở.
Buổi phát động đã nhận được sự hưởng ứng của lãnh đạo cơ quan và các đoàn viên thanh niên Sở. Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” được Đoàn thanh niên chi đoàn thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc tự giác, tích cực tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp./.

NNHUY-TTra
Đoàn Thanh Niên
 Bản in]

Liên kết công vụ