Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Hội nghị Công bố “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035– Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”
Cập nhật:01/12/2017 10:44:42 CH
Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2017, tại Khách sạn Xanh – thành phố Huế, Sở Công Thương tổ chức hội nghị công bố “ Quy hoạch Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035– Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV”. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Thành – Phó Giám đốc Sở Công Thương, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, nghành, địa phương liên quan, đại diện lãnh đạo các đơn vị điện lực trên địa bàn, đơn vị tư vấn lập quy hoạch,...

Theo Quyết định số 3945/QĐ-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương về phê duyệt Quy hoạch Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 – Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã tính đến phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể như sau:

- Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 412,9 MW, điện thương phẩm 2.102 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 là 9,5 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 10,3 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,8 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 12,4 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 8,3 %/năm; Hoạt động khác tăng 10,0 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 1.740 kWh/người/năm.

- Năm 2025: Công suất cực đại Pmax = 674,6 MW, điện thương phẩm 3.652,7 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 11,7 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 11,8 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,7 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 12,4 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 11,6 %/năm; Hoạt động khác tăng 11,5 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 2.865 kWh/người/năm.

- Năm 2030: Công suất cực đại Pmax = 968,4 MW, điện thương phẩm 5.521,2 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2026-2030 là 8,6 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 7,4 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 3,0 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 10,4 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 10,2 %/năm; Hoạt động khác tăng 9,3 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 4.101 kWh/người/năm.

- Năm 2035: Công suất cực đại Pmax = 1.326,9 MW, điện thương phẩm 7.916,0 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm giai đoạn 2031-2035 là 7,5 %/năm, trong đó: Công nghiệp - Xây dựng tăng 6,3 %/năm; Nông - Lâm - Thủy sản tăng 1,6 %/năm; Thương mại - Dịch vụ tăng 8,7 %/năm; Quản lý - Tiêu dùng dân cư tăng 8,8 %/năm; Hoạt động khác tăng 8,6 %/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người là 5.570 kWh/người/năm.

Ngoài ra, đáng chú ý là Quy hoạch phát triển lưới điện đã nêu lên quan điểm thiết kế các lưới điện 110kV, 220kV; lưới điện trung thế và lưới điện hạ thế; quy mô, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đường dây và trạm biến áp theo các giai đoạn quy hoạch.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2016-2025 tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220kV trở xuống ước tính là 15.575,96 tỷ đồng. Trong đó lưới 220kV khoảng 3.245,09 tỷ đồng, lưới 110kV khoảng 8.210,64  tỷ đồng, lưới trung thế khoảng 4.120,23 tỷ đồng.

NVTAN
SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ