Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2018
Cập nhật:29/01/2018 4:23:32 CH
Đồng chí Nguyễn Thanh - TUV-Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh - TUV-Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất, sáng ngày 29/01/2018, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 với sự tham dự của toàn thể cán bộ CCVC Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Thanh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Chánh Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đã báo cáo tình hình  thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công đoàn cơ quan văn phòng Sở Công Thương;  Đại diện Ban thanh tra đã Báo cáo kết quả thanh tra công nhân năm 2017 và bộ phận Kế toán đã Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2017. Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ công chức viên chức và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh - tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương.

  Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, hội nghị đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018 với mục tiêu các tổ chức đoàn thể, chính trị đạt danh hiệu Trong sạch - Vững mạnh; 100% cán bộ công chức, viên chức không vi phạm pháp luật; 100% cán bộ công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, trong đó có ít nhất 7 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% các Phòng, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên, có ít nhất 02 đơn vị đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

  Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, cụ thể tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch ngành, đề án, cơ chế chính sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tập trung thực hiện quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, đề án bảo đảm sự phù hợp và tính liên kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển Công Thương trong năm 2018.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Tham gia tích cực xây dựng và giữ gìn cơ quan Sở Công thương “xanh, sạch, đẹp, lịch sự và an toàn”; vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, phấn đấu trong năm không có gia đình cán bộ, đoàn viên mắc tệ nạn xã hội; không vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên tham gia tích cực các phong trào do các đoàn thể quần chúng phát động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.....

Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công chức viên chức Sở Công Thương cùng nhất trí, đoàn kết và ra sức khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị đã đề ra, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ