Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương năm 2020
  
Cập nhật:09/01/2020 2:50:33 CH
Đồng chí Nguyễn Thanh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Chánh Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thanh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Chánh Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì hội nghị.
Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, sáng ngày 09/01/2020, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 với sự tham dự của toàn thể cán bộ CCVC Sở Công Thương. Đồng chí Nguyễn Thanh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Chánh Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đã báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đại diện bộ phận Kế toán đã Báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2019 và Ban thanh tra đã Báo cáo kết quả thanh tra công nhân năm 2019.

Theo đó, các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm 2019 đều đạt được; về thực hiện nhiệm vụ, trong năm 2019 đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên gồm công tác quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn tỉnh được tăng cường; đã đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai các quy hoạch, kế hoạch; các chương trình, đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển công nghiệp và thương mại; công tác xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, … bảo đảm thời gian, chất lượng; góp phần thực hiện các chỉ tiêu chung của toàn ngành đạt được trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, xem đây là động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao, với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động phát triển; Năm 2019, Sở đã tham mưu, trình UBND tỉnh ký ban hành 11 Quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ và công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; tiếp nhận gần 5.000 bộ hồ sơ về thủ tục hành chính và giải quyết kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính đã được đi vào nề nếp, kết quả chấm điểm chất lượng hoạt động của cơ quan được nâng lên qua các quý trong năm. Kết quả xếp hạng CCHC của Sở năm 2019 hoàn thành kế hoạch và đứng thứ 3/21 đơn vị.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Sở Công Thương quan tâm chú ý đến công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào văn hoá, thể dục thể thao, và công tác tham gia xây dựng các chính sách có liên quan trực tiếp đến Công chức, viên chức, người lao động. Trong công tác tham gia kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CB, CC,VC,LĐ, Cơ quan và công đoàn Sở Công Thương đã tổ chức trao quà cho con em CBCC, VC, NLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tổ chức dâng hương nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2019 tại Nghĩa trang thành phố; Thường trực việc thăm hỏi bà mẹ Việt Nam Anh hùng do Sở phụng dưỡng; Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thương binh liệt sỹ của ngành; tổ chức các buổi tọa đàm nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Cử 5 CBCC,VC tham gia Hiến máu tình nguyện do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát động…

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với tinh thần phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2019; khắc phục những mặt còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các mặt công tác được giao trong năm 2020. Trong đó, tập trung thực hiện quản lý tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, đề án bảo đảm sự phù hợp và tính liên kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành Công Thương trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thực hành tiết kiệm, chống lãngphí, tăng cường phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Công Thương trong năm 2020; phân đấu năm 2020: các tổ chức đoàn thể, chính trị đạt danh hiệu Vững mạnh - Xuất sắc; 100% CCVC, người lao động không vi phạm pháp luật; 100% CCVC và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, trong đó có ít nhất 9 người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% các Phòng, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên, có ít nhất 01 đơn vị đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.


Sau khi thảo luận, tham gia góp ý kiến của các cán bộ công chức viên chức, đồng chí Nguyễn Thanh - tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã phát biểu đề nghị toàn thể cán bộ công chức viên chức Sở Công Thương cùng nhất trí, đoàn kết và ra sức khắc phục khó khăn, quyết tâm nổ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị đã đề ra, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ