Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Hội nghị tổng kết và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:02/12/2019 9:46:49 SA
Đ/c Nguyễn Thanh,Tỉnh ủy viên, GĐ Sở Công Thương Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Nguyễn Thanh,Tỉnh ủy viên, GĐ Sở Công Thương Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc Hội nghị
Chiều ngày 29/11/2019, tại khách sạn Mondial, thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị tổng kết và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019. Tham dự có đ/c Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương, các hội hiệp hội; các thành viên Hội đồng bình chọn, Ban Giám khảo; các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ngành, địa phương và sự nỗ lực của các thành phần kinh tế, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) nói riêng có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất CNNT năm 2019 đạt gần 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 13% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp và giải quyết việc làm cho hơn 18.000 lao động trong khu vực CNNT. Mặc dù CNNT vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đa phần là các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp với trang thiết bị và công nghệ hạn chế; thị trường tiêu thụ sản phẩm hẹp, trình độ lao động không cao …Tuy vậy, trong thời gian vừa qua, với việc triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh, nhiều cơ sở, doanh nghiệp CNNT đã mạnh dạn đầu tư đối mới thiết bị, công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm; tăng cường xúc tiến thương mại. Nhờ vậy, đã có nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy hải sản…

Với mục tiêu phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ CNNT có chất lượng, giá trị sử dụng; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch phát triển hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT. Từ năm 2011 đến năm 2019, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 05 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và 04 lần tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, 03 lần tham gia bình chọn cấp quốc gia. Kết quả đã có 22 sản phẩm đạt bình chọn cấp khu vực và trong đợt bình chọn cấp quốc gia năm 2019 vừa qua, 04 sản phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế đã vinh dự được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, nâng tổng số sản phẩm của tỉnh đạt bình chọn cấp quốc gia lên 11 sản phẩm.

Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương về Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019; công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được triển khai ở 2 cấp huyện (thị xã) và cấp tỉnh, cụ thể như sau:

          I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ BÌNH CHỌN

          1. Cấp huyện (thị xã):

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh; UBND các huyện và thị xã đã xây dựng kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện (thị xã) và triển khai đến các ngành, các cấp và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn; đồng thời thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền đã kịp thời động viên và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở tích cực tham gia bình chọn. Các địa phương đã thành lập Hội đồng bình chọn cấp huyện (thị xã) để chỉ đạo và triển khai công tác bình chọn trên địa bàn; thành lập Ban Giám khảo; tổ chức chấm bình chọn,… Một số địa phương như thị xã Quảng Điền, huyện Phú Vang đã tích cực triển khai kế hoạch đến các đơn vị sản xuất trên địa bàn, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nên thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ sở tham gia.

Trong quá trình triển khai, Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn cấp tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các Hội đồng bình chọn cấp huyện (thị xã) xử lý một số vướng mắc cho phù hợp với thực tế địa phương trong quá trình bình chọn.

*Kết quả: Đã có 170 sản phẩm (tăng 18 sản phẩm so với kỳ bình chọn năm 2017) của 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh tham gia bình chọn cấp huyện, thị xã. Thông qua bình chọn đã có 103 sản phẩm của 88 doanh nghiệp, cơ sở được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện, thị xã; đề cử 59 sản phẩm (tương đương so với kỳ bình chọn năm 2017) của 58 doanh nghiệp, cơ sở tham gia bình chọn cấp tỉnh. Các địa phương có nhiều sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh như: Hương Thủy (14 SP), Phú Lộc (11 SP), Phong Điền (8 SP), Phú Vang (8 SP) (Phụ lục  1 kèm theo).

          2. Cấp tỉnh:

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bình chọn ngay từ đầu năm 2019; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên bao gồm đại diện các Sở, ngành: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Nghệ nhân Huế.

  Hội đồng bình chọn cấp tỉnh đã thành lập, chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và sản phẩm của các địa phương tham gia bình chọn cấp tỉnh; thành lập Ban Giám khảo gồm 09 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý có chuyên môn, kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến các nhóm sản phẩm tham gia bình chọn; ban hành Quy chế chấm điểm bình chọn, tổ chức thành công công tác chấm điểm và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 20189 và danh sách sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung-Tây Nguyên năm 2020.

* Kết quả:

- Tổng số sản phẩm tham gia bình chọn cấp tỉnh: 59 sản phẩm/58 doanh nghiệp, cơ sở (Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 23 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm: 31 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 2 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 3 sản phẩm).

- Kết quả bình chọn Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019: Hội đồng bình chọn cấp tỉnh thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 25/10/2019, gồm có: 34 sản phẩm (Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 10 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và thực phẩm: 20 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 2 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 02 sản phẩm). (Phụ lục  2 kèm theo). Một số địa phương có nhiều sản phẩm đạt bình chọn cấp tỉnh như: thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc, Phú Vang.

- Kết quả đề cử sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020: Hội đồng bình chọn đã tiến hành lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt tại theo Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 25/10/2019, gồm có: 16 sản phẩm (Phụ lục 3 kèm theo).

          II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ BÌNH CHỌN

1. Ưu điểm:

- Mặc dù công tác bình chọn năm 2019 có một số quy định mới theo Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương nhưng Hội đồng bình chọn các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện gắn liền với tiến độ từng nội dung công việc và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nhờ vậy, công tác bình chọn đã được triển khai kịp thời theo tiến độ kế hoạch đề ra; đảm bảo đúng nguyên tắc tổ chức và tham gia bình chọn theo quy định của Bộ Công Thương và kế hoạch của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện không có trường hợp khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn.

- Các sản phẩm đạt bình chọn cấp tỉnh đã thể hiện khá rõ về tính hàng hóa, thị trường, khả năng sản xuất hàng loạt, sử dụng nhiều lao động, sử dụng nguyên vật liệu của địa phương, trong đó một số sản phẩm đã đảm bảo thân thiện với môi trường. Nhiều sản phẩm đã được công nhận các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với nhóm thực phẩm); được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc được các cấp khen thưởng. Bên cạnh đó một số sản phẩm cũng mang được tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa Huế như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Công tác thông tin tuyên truyền, vận động của Hội đồng bình chọn cấp huyện, thị xã còn hạn chế, do đó một số doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn chưa nhận thức hết ý nghĩa của công tác bình chọn nên chưa chủ động, tích cực trong việc tham gia dẫn đến số lượng sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Một số sản phẩm vẫn còn đơn điệu về mẫu mã và kiểu dáng; khả năng ứng dụng thiếu bị công nghệ tiến tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm còn hạn chế; các sản phẩm thiết bị máy móc, cơ khí còn ít sản phẩm đăng ký tham gia.

- Công tác hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn còn nhiều hạn chế dẫn đến các cơ sở chưa hoàn chỉnh hồ sơ, việc đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn chưa bảo đảm mục tiêu của công tác bình chọn là tôn vinh những sản phẩm, cơ sở có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

-  Sự phối hợp, thông tin giữa Hội đồng bình chọn cấp huyện và cấp tỉnh còn chưa chặt chẽ.

- Việc lần đầu tiên tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký bình chọn cấp tỉnh qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nên một số địa phương còn lúng túng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỂ CÔNG TÁC BÌNH CHỌN ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và vận động tại cơ sở để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn về công tác bình chọn và tích cực tham gia. Phát huy vai trò của các hội, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong công tác tổ chức và triển khai vận động các cơ sở, hội viên tham gia bình chọn. Tăng cường sự phối hợp của các ngành để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

2. Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn cần chủ động tập trung đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, tăng khả năng phát triển sản xuất; tìm kiến thị trường để cho ra sản phẩm phù hợp; xây dựng thương hiệu, đổi mới mẫu mã, đào tạo nguồn nhân lực…

3. Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong cùng ngành nghề hoặc làng nghề; xây dựng doanh nghiệp đầu mối trong các làng nghề; đẩy mạnh công tác công nhận làng nghề và phong tặng nghệ nhân với công tác khôi phục và phát triển làng nghề theo hướng bảo tồn gắn với phục vụ du lịch hoặc phát triển làng nghề gắn với phát triển sản phẩm.

4. Lồng ghép các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu theo chương trình khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại, chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ… Các sản phẩm CNNT tiêu biểu sau bình chọn được ưu tiên hỗ trợ đầu tư ứng dụng thiết bị máy móc tiên tiến, giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm;…Từ các sản phẩm đã đạt bình chọn, tiếp tục hỗ trợ các cơ sở để phát triển thêm nhiều mẫu mã sản phẩm mới, hỗ trợ thiết kế bao bì sản phẩm, ứng dụng thiết bị máy móc tiến tiến, đăng ký thương hiệu….để trong thời gian tới, các cơ sở CNNT tiếp tục có nhiều sản phẩm mới để mang đi tham dự các kỳ bình chọn.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 DS16 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực 2020 ()
2 DS34 sản phẩm tham đạt bình chọn cấp tỉnh 2019 ()
 Bản in]

Liên kết công vụ