Hợp nhất tổng đài Đô thị thông minh 08.1575.1575 về số 19001075
  
Cập nhật:31/03/2021 4:34:30 CH
Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ vận hành hệ thống phản ánh hiện trường theo Quyết định số: 43/2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, quy định các hình thức phản ánh hiện trường của tổ chức, cá nhân trong đó có tổng đài Đô thị thông minh 08.15751575.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tạo sự thuận tiện cho tổ chức, công dân thực hiện phản ánh kiến nghị, liên hệ hỗ trợ ứng cứu và tương tác các dịch vụ đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế thông báo hợp nhất đầu số tiếp nhận phản ánh hiện trường 08.1575.1575 về tổng đài hỗ trợ chung các dịch vụ đô thị thông minh: 1900.1075; Chính thức dừng hoạt động đầu số 08.1575.1575 kể từ 0H00 ngày 01/4/2021.

Sở Thông tin và Truyền thông kính thông tin đến các đơn vị được biết để tiện việc liên lạc trong quá trình vận hành hệ thống phản ánh hiện trường, đồng thời tuyên truyền nội dung nói trên đến bà con nhân dân chủ động trong việc phản ánh, kiến nghị, tương tác và thông tin các yêu cầu ứng cứu thông suốt và kịp thời.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ