Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019
Cập nhật:24/01/2019 1:46:14 CH

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Hướng dẫn số 46- HD/BTGTU về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019. Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Download Hướng dẫn tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]

Liên kết công vụ