Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
  
Cập nhật:30/03/2021 4:05:35 CH
Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 820/HĐPH ngày 23/03/2021 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương về việc hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (có văn bản đính kèm);

        Theo đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình có ý kiến như sau:

         1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nội dung văn bản nêu trên; thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

       2. Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử), Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh) và các cơ quan liên quan thực hiện đăng tải, tuyên truyền nội dung văn bản nêu trên lên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá nhân biết, hưởng ứng, tham dự cuộc thi đạt kết quả./. 

      Nội dung Công văn số 820/HĐPH

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ