Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
  
Cập nhật:20/10/2020 9:36:38 SA
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.

 Nội dung thi về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong phạm vi toàn quốc, tại địa chỉ website: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx.

Thời gian cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày (từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020.

Thể lệ và các thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ website: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx hoặc liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi (đơn vị thường trực: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp – đồng chí Hoàng Mạnh An, điện thoại: 024.62739.468; email: anhm@moj.gov.vn).

NNHUY-TTra
Thanh tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ