Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2019
Cập nhật:09/04/2019 3:29:47 CH

     Ngày 4/3/2019 Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại năm 2019; với mục đích, yêu cầu:

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để tìm kiếm, mở rộng thị trường, hệ thống phân phối, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế ở trong nước và quốc tế.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và gắn hoạt động xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư và du lịch.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và hệ thống phân phối,...  thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm, hoạt động kết nối, giao thương trong và ngoài nước.

- Tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân ở khu vực nông thôn, miền núi nơi chưa có hệ thống phân phối như chợ và siêu thị.

- Tập trung quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản, đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế đến với người tiêu dùng trong nước và ngoài nước.

Các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại trong và ngoài nước

a) Hội chợ triển lãm ngoài tỉnh

- Hội chợ LifeStyle Vietnam 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội chợ triển lãm xuất khẩu đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2019 tại Đà Nẵng.

- Hội chợ Công Thương Khu vực miền Trung – Tây Nguyên tại Gia Lai

- Hội chợ Thương mại – Du lịch Quốc tế Việt Trung năm 2019 tại Quảng Ninh

- Tổ chức tham gia một số hội chợ, triển lãm tại các Tỉnh/Thành phố.

b) Hội chợ, triển lãm tại nước ngoài

Tổ chức tham gia từ 02-03 Hội chợ tại nước ngoài (theo Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp).

2. Phát triển thị trường sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Tổ chức các hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ, sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.

b) Tham gia các chương trình, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ trong nước.

c) Triển khai “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế”.

d) Tuyên truyền, phát triển và cấp quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế”.

e) Phát hành ấn phẩm “Thông tin sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ Huế”.

f) Duy trì và phát triển “Cổng thông tin sản phẩm Huế (http://sanphamhue.vn)” và “Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Thừa thiên Huế (www.santmdthue.vn)”.

3. Thông tin thị trường, hàng hóa và hội nghị, tập huấn

a) Cung cấp thông tin thị trường, hàng hóa phục vụ doanh nghiệp.

b) Tuyên truyền các hoạt động của ngành Công Thương.

c) Công tác tập huấn, đào tạo:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn về nâng cao năng lực thiết kế bao bì sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất.

- Phối hợp Vụ thị trường trong nước tổ chức 01 lớp đào tạo, tư vấn kỹ năng bán hàng Việt cho doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 215/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương phê duyệt các dự án, nhiệm vụ và kinh phí năm 2019 thực hiện nhóm chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam và hàng Việt Nam thuộc Danh mục của Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020.

d) Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

4. Tổ chức các phiên chợ đưa hàng việt về nông thôn, miền núi;

- Tháng 4 - 9/2019, phối hợp với các địa phương tổ chức 08 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện, thị xã: Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Nam Đông, A Lưới, Hương trà, Hương Thủy;

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm: 1.Kế hoạch xúc tiến thương mại 2019; 2. Mẫu đăng ký tham gia hội chợ, phiên chợ, hội nghị kết nối

VHTOAN
SCT-TTXTTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ