Trang chủ » Hoạt động đoàn thể » Đoàn thanh niên
Kế hoạch hoạt động của Chi đoàn TNCS HCM Sở Công Thương năm 2018
Cập nhật:09/01/2018 4:05:01 CH
Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐTN về hoạt động của Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Công Thương năm 2018 và Kế hoạch này đã được Đảng ủy Sở Công Thương phê duyệt.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy trong tuổi trẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng; xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong Chi đoàn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường cơ quan, thành phố xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

Năm 2018, Chi đoàn Sở Công Thương có 24 hoạt động với chủ đề công tác “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Công Thương Xung kích – Tình nguyện – Sáng tạo – Trách nhiệm”.

Phụ lục Kế hoạch hoạt động Đoàn Thanh niên Sở Công Thương năm 2018

ĐTN
ĐTN Sở Công Thương
 Bản in]

Liên kết công vụ