Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018
Cập nhật:04/01/2018 4:33:25 CH

PHỤ LỤC 1.

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018
DO THANH TRA SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 2401/QĐ-SCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Công Thương)

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

DO CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2401/QĐ-SCT ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Công Thương)

TT

Đối tượng thanh tra, kiểm tra

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Phạm vi
(về đối tượng)

Thời kỳ
(từ năm đến năm)

Thời gian
dự kiến

I

Danh mục các cuộc kiểm tra

Không

II

Danh mục các cuộc thanh tra

1

Cty TNHH Vạn Thành

Mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá

Thuộc vi quản lý của Công ty

Từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý III

2

Chi nhánh Công ty cổ phần phân phối Tấn Khoa

Mặt hàng đồ uống, thực phẩm

Thuộc vi quản lý của Chi nhánh

Từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý III

3

Cty Cổ Phần An Phú Thừa Thiên Huế

Mặt hàng xăng dầu

Thuộc vi quản lý của Công ty

Từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý II

 


TT

Đối tượng thanh tra, kiểm tra

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Phạm vi
(về đối tượng)

Thời kỳ
(từ năm đến năm)

Thời gian
dự kiến

I

Danh mục các cuộc kiểm tra

Không

II

Danh mục các cuộc thanh tra

1

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NTB (Siêu thị K - Mart Huế)

Việ chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương, quy chế siêu thị

Các cơ sở thuộc quản lý của Công ty

Năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý I

2

DNTN Tân Trí

Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Các cơ sở thuộc quản lý của doanh nghiệp

Năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý I-II

3

Chi nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Đồng Tâm Tại Thừa Thiên Huế

Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Các cơ sở thuộc Chi nhánh

Năm 2017 đến thời điểm thanh tra

Quý II

4

Công ty Điện lực TT.Huế (Điện lực Phú Lộc)

Hoạt động cung ứng điện

Thuộc địa bàn quản lý Phú Lộc

Năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý II-III

5

Công ty Xăng dầu, dầu khí Thừa Thiên Huế

Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu (quy chế tổng đại lý, đại lý, điều kiện kinh doanh xăng dầu…)

Các cơ sở thuộc quản lý của Công ty

Năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý III

6

Công ty TNHH Một Thành viên Ngô Đồng

Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu (quy chế tổng đại lý, đại lý, điều kiện kinh doanh xăng dầu…)

Các cơ sở thuộc quản lý của Công ty

Năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý III

7

Công ty TNHH Tân Nhà Việt

Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh LPG

Các cơ sở thuộc quản lý của Công ty

Từ năm 2016 đến thời điểm thanh tra

Quý IV

SCT-TTra
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ