Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin chỉ đạo điều hành
Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Cập nhật:16/11/2018 10:50:11 SA
Thực hiện Công văn số 1054/TTr-PCTN ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018;

Để công tác kê khai tài sản năm 2018 của cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) Sở Công Thương đảm bảo đúng theo quy định; Đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thông báo đến CBCCVC của đơn vị tiến hành kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 (Phụ lục danh sách CBCCVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập; mẫu kê khai tài sản, thu nhập và  hướng dẫn mẫu kê khai tài sản, thu nhập đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, mục Thông tin chỉ đạo điều hành) gửi về Văn phòng Sở trước ngày 08/12/2018 để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.

Kính đề nghị các Phòng và đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện./.

Tải mẫu kê khai tài sản tại đây

TTCLINH
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ