Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động 2019 - 2020 của các doanh nghiệp công nghiệp nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp
  
Cập nhật:06/08/2019 7:53:25 SA

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp đến năm 2020Kế hoạch số 177/KH-SCT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Công Thương về Phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực công nghiệp năm 2019; Sở Công Thương đã tiến hành khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động 2019 - 2020 của các doanh nghiệp nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

  Sở Công Thương thông báo kết quả khảo sát về nhu cầu lao động năm 2019 - 2020 của các doanh nghiệp để phối hợp thông tin, phục vụ công tác kết nối trong đào tạo, tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn (Phụ lục kết quả khảo sát kèm theo).

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương, số điện thoại: 0234 3845634

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục nhu cầu tuyển dụng phân theo trình độ ()
2 Phu luc nhu cau tuyen dung phan theo DN ()
NTD-QLCN
SCT-QLCN
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ