Kiểm tra dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2019
  
Cập nhật:19/11/2019 2:16:15 CH
Kiểm tra mặt hàng mỳ ăn liền tại kho của Công ty TNHH DV &TM TH Thành Đạt
Kiểm tra mặt hàng mỳ ăn liền tại kho của Công ty TNHH DV &TM TH Thành Đạt
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về việc dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống bão lụt năm 2019; ngày 15/11/2019, Đoàn kiểm tra Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra hàng hóa tại kho 03 doanh nghiệp ký hợp đồng dự trữ phục vụ công tác phòng chống bão lụt của Tỉnh, gồm: Công ty TNHH MTV Lương Thực TT- Huế, Công ty TNHH Thương mại Thái Đông Anh, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Hoàng Đạt. Qua kiểm tra, nhìn chung các doanh nghiệp đã tổ chức dự trữ hàng hóa bảo đảm số lượng, chúng loại, quy cách theo Hợp đồng đã ký. Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức dự trữ theo cam kết; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để điều chuyển hàng hóa theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Đây là hoạt động của Sở Công Thương nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống bão lụt năm 2019 của tỉnh.
Phạm Văn Trai
SCT-QLTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ