Trang chủ » Tin tức - Sự kiện
Lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, chính sách chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
  
Cập nhật:22/05/2020 9:27:47 SA

Ngày 14/5/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan.

Thông tư nêu rõ, kể từ ngày 01/01/2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Quy định này được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.

Chi tiết Thông tư 09/2020/TT-BCT vui lòng xem tại đây: 09_0001_18_5_2020_14_40_35_083_CH.pdf

NTMT
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ