Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Luật Tiếp cận thông tin
Cập nhật:05/11/2018 1:52:33 CH
Thực hiện Công văn số 8255/UBND-TP ngày 26 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Thanh tra Sở đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật Tiếp cận thông tin đang còn hiệu lực để các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu thực hiện.

 1. Luật Tiếp cận thông tin 2018;

 2. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin./.

NNHUY-TTra
SCT-Thanh Tra
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ