Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Mời tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại năm 2017
Cập nhật:11/04/2017 11:07:09 SA
Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản năm 2017 và Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017; Sở Công Thương thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại năm 2017 để phối hợp và tham gia (Nội dung chi tiết xem các phụ lục đính kèm). Trân trọng./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch xúc tiến thương mại, phát triển thị trường đặc sản 2017 ()
 Bản in]

Liên kết công vụ