Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Nghị định số 17/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
  
Cập nhật:20/02/2020 11:03:23 SA
Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương”; Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Trừ Các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô và Các quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Văn bản được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ)
NHCHI
SCT-KHTCTH
 Bản in]

Liên kết công vụ