Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2019
  
Cập nhật:23/07/2019 8:58:49 SA
Ngày 15/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2019.
Vui lòng xem file đính kèm 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị quyết số 50/NQ-CP ()
NHCHI
SCT-KHTCTH
 Bản in]

Liên kết công vụ