Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cập nhật:21/02/2017 2:48:37 CH
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2017.

 Nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2017.

 Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý của tỉnh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà cho các doanh nghiệp; việc tổ chức phối hợp lực lượng kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm các cán bộ dưới quyền tự ý tổ chức sự phối hợp các cơ quan để tiến hành kiểm tra trái với Quy chế.

 Để triển khai Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Công Thương đã có văn bản Thông báo đến các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn để biết và thực hiện./.

 

N T T Hằng
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ