Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Quy định mới về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Cập nhật:17/10/2018 4:00:31 CH
Thực hiện Công văn số 4729/UBND-TP ngày 02 tháng 07 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Thanh tra Sở đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thương của Nhà nước đang còn hiệu lực để các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở nghiên cứu thực hiện.

1. Luật trách nhiệm bồi thương của Nhà nước năm 2017;

2. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

3. Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước./.

NTTHY
SCT-THANHTRA
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ