Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin tổng hợp
Quy định mới về xuất xứ hàng hóa
  
Cập nhật:11/04/2018 10:43:06 SA
Để triển khai thực hiện Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ban hành ngày 08/3/2018 của Chinh phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng các Thông tư liên quan để hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Ngày 3/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư quy định rõ về quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi. Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và phi thuế quan, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn Điều ước quốc tế đó.

Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi này và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn quy tắc xuất xứ đó.

Thông tư bao gồm 4 Chương, 12 Điều và 13 Phụ lục. Trong đó, Thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa, quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi và quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi như tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa”, tiêu chí “Tỷ lệ phần trăm giá trị” và cách tính tỷ lệ đó. Ngoài ra, Thông tư hướng dẫn kê khai C/O, tờ khai bổ sung C/O và Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ. Phụ lục 1 quy định rõ quy tắc cụ thể mặt hàng cho C/O mẫu B. Từ Phụ lục 2 đến Phụ lục 9 dành cho doanh nghiệp kê khai, cam kết xuất xứ áp dụng cho cả hàng hóa đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi và tiêu chí xuất xứ không ưu đãi. Phụ lục 10 là Mẫu khai báo xuất xứ của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp nguyên liệu trong nước. Phụ lục 11 là Mẫu C/O mẫu B của Việt Nam. Phụ lục 12 là mẫu tờ khai bổ sung C/O mẫu B của Việt Nam. Phụ lục 13 là mẫu Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2018.

NTMTAM
SCT - XNK
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ