Quyết định ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
  
Cập nhật:27/02/2020 3:54:39 CH
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH số 496/QĐ-UBND về ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
Riêng đối với Sở Công Thương, 

Quyết định số 496/QĐ-UBND (Phụ lục kèm theo)  có hiệu lực kể từ ngày kýthay thế Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ