Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính
Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC còn 15 ngày đối với các thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý Kinh doanh/đại lý bán lẻ Xăng dầu.
  
Cập nhật:01/07/2019 11:17:18 SA
Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các thủ tục được sửa đổi bổ sung bao gồm: 4 thủ tục hành chính về xăng dầu trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa được sửa đổi, bổ sung gồm: Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu; Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; Và 01 thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương kinh doanh mua bán LPG thuộc lĩnh vực kinh doanh khí.

Theo đó, các thủ tục trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trên được sửa đổi về thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm 5 ngày so với trước đây.

Riêng đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương kinh doanh mua bán LPG thuộc lĩnh vực kinh doanh khí có thay đổi về thành phần hồ sơ để phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC về kinh doanh mua bán LPG.

Xem thông tin chi tiết về Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 tại đây.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ