Sở Công Thương chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
  
Cập nhật:04/02/2020 4:25:51 CH
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2020 về chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 1160-CV/BTGTU ngày 31/1/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do do chủng mới của virus Corona gây ra; Công văn số 683 /UBND-CT ngày 3/2/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra của ngành Công Thương; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Công tác  tuyên tryền

CBCC, VC và người lao động thuộc Sở tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân hiểu đúng về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là ý thức tự phòng, chống dịch bệnh phổi cấp do chủng mới của virut Corona cho từng cá nhân, từng gia đình, cụ thể:

1. Khuyến khích thực hiện công tác tuyên truyền thông qua hình thức chia sẻ các thông tin về tình hình diễn biến dịch, công tác phòng chống dịch, hoạt động chỉ đạo phòng chống dịch của lãnh đạo UBND tỉnh từ Cổng thông tin Bộ Y tế, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Các Fanpage: Ủy Ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trên trang cá nhân như Facebook, Zalo để tăng tính lan tỏa.

2. Khuyến nghị các công chức, viên chức cẩn trọng, cần xem xét tính xác thực trước khi chia sẻ thông tin từ các nguồn tin khác.

3. Khi phát hiện thông tin sai sự thật, có thể gây hoang mang trong dư luận cần nhanh chóng thông báo qua Hue-S và Fanpage Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để cơ quan chức năng kịp thời nắm thông tin và có biện pháp xử lý.

4. Tích cực thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến các kiến thức cơ bản, cách phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đối với gia đình, người thân và nhân dân tại nơi cư trú.

II. Thực hiện các giải pháp

1. Các phòng QLTM, QLCN, KTAT&MT, QLNL

Chủ động tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh về chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại tỉnh Thừa Thiên Huế; tại Công văn số 683 /UBND-CT ngày 3/2/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra của ngành Công Thương; và các văn bản chỉ đạo khác.

2. Văn phòng Sở:

Theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ.

 Yêu cầu các phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở nghiêm túc thực hiện.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ