Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
  
Cập nhật:31/12/2020 9:30:42 SA

Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

Thông tin chi tiết của Thông tư số 40/2020/TT-BCT xem tại đây.

PTTKIEU
SCT-QLTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ