Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Cập nhật:20/08/2018 9:33:48 SA
Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2018. Theo đó, Thông tư 17/2018/TT-BCT có một số điểm mới so với quy định cũ:

- Quy định rõ hơn về đề án điểm; bổ sung thêm quy định về đề án nhóm, đề án theo đối tượng cụ thể và nhiệm vụ khuyến công quốc gia thường xuyên. Đồng thời, quy định cách thức triển khai các đề án.

- Quy định cụ thể hơn về tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên lựa chọn đề án, nhiệm vụ.

- Có một số thay đổi về đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia như: thành phần, số lượng hồ sơ, thời gian đăng ký.

- Thay thế, bổ sung, bãi bỏ một số mẫu biểu tại các Phụ lục...

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông tư 17/2018/TT-BCT ()
NTD-QLCN
SCT-QLCN
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ