THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2
  
Cập nhật:12/11/2020 2:30:25 CH
Ngày 12/11/2020, Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương ban hành Thông báo số 2387 /TB-HĐTDVC về Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2.

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét vòng 2 cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét vòng 2.

2. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét vòng 2, cụ thể như sau: 

- Thời gian: vào lúc 16 giờ 00 ngày 13/11/2020 (thứ 6)

- Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế (02 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế)

- Nội dung: nghe phổ biến nội dung xét tuyển; nội dung ôn tập và thời gian tổ chức xét tuyển.

Yêu cầu các thí sinh có mặt đúng thời gian quy định để khỏi trở ngại công việc chung./.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ