THÔNG BÁO nội dung ôn tập và thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020
  
Cập nhật:13/11/2020 3:14:29 CH
Thực hiện Kế hoạch số 2073/KH-SCT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương; Sở Công Thương thông báo nội dung ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển như sau:

1. Nội dung ôn tập:

- Luật Viên chức.

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

- Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

- Quyết định số 569/QĐ-SCT ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Công Thương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

- Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

- Quyết định số 568/QĐ-SCT ngày 12/4/2017 của Giám đốc Sở Công Thƣơng Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

2. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức chung về ngành Công Thương, đi sâu lĩnh vực hoạt động xúc tiến thương mại và hoạt động khuyến công, tư vấn công nghiệp (theo vị trí tuyển dụng để ôn tập) của tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian xét tuyển: Vào lúc 09h00 ngày 29 tháng 11 năm 2020 (Chủ nhật).

- Thời gian phỏng vấn mỗi thí sinh: 30 phút.

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Công Thương, số 02, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.

Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức biết để ôn tập và tham dự xét tuyển./.

Vui lòng tải Tài liệu ôn thi tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ