THÔNG BÁO thay đổi thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020
  
Cập nhật:24/11/2020 10:14:59 SA
Thực hiện Kế hoạch số 2073/KH-SCT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương;
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 2400/TB-SCT về việc nội dung ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển.
Tuy nhiên do yêu cầu công việc, Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh thay đổi thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020 cụ thể như sau:

1.  Thời gian xét tuyển: Vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 11 năm 2020 (Thứ bảy).

- Thời gian phỏng vấn mỗi thí sinh: 30 phút.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Công Thương, số 02, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Thông báo số 2400/TB-SCT ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Sở Công Thương về việc nội dung ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển.

Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức biết để tham dự xét tuyển./.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ